Energiebelasting

Waarom betalen we energiebelasting?

Op iedere energierekening zien we het terug: ‘energiebelasting.’ Maar waarom betalen we het? Waarom is energiebelasting nodig? Hoe zit het met teruggaaf en hoe kan het dat de tarieven steeds omhoog gaan? EnergieActie.net probeert de complexe energiebelasting wat inzichtelijker te maken.

Waarom energiebelasting betalen?

De overheid wil graag dat consumenten en bedrijven het zuiniger aan gaan doen met energie. Het moet efficiënter gebruikt worden. Volgens de overheid wordt men bewuster als er een belasting wordt geheven over het gebruik van elektriciteit en aardgas. Uiteindelijk wordt energie daardoor duurder. Als energie duurder wordt, stimuleert dat mensen tot het verbruiken van minder energie, is de gedachtegang.

Naast de gewone energiebelasting betaalt de afnemer van energie ook voor de Opslag Duurzame Energie. Dat is ook een overheidsheffing die geldt voor iedere kilowattuur stroom of kubieke meter gas die verbruikt wordt. Met de Opslag Duurzame Energie probeert de overheid de kosten te dekken die worden gemaakt om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. De klant van het energiebedrijf betaalt deze belastingen aan het energiebedrijf. Deze draagt het uiteindelijk weer af aan de Belastingdienst.

Wat gebeurt er met de opbrengsten?

Alle energiebelasting gaat via de energieleverancier naar de overheid. De overheid gebruikt de inkomsten uit energiebelasting om andere belastingen te verlagen. Zo worden bijvoorbeeld de belasting op arbeid (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) en de belasting op winst laag gehouden via de energiebelasting.

Hogere tarieven

In 2016 is de energiebelasting voor bedrijven en particulieren weer verhoogd. Dat komt doordat er in het Energieakkoord afspraken zijn gemaakt om de productie duurzamer te maken. Wat de tarieven van de energiebelasting zijn, staat op de website van de Belastingdienst.

Als de overheid de tarieven wil veranderen, moeten de Eerste en Tweede Kamer daar over vergaderen. Ze behandelen het voorstel uitgebreid. Als ze uiteindelijk hun goedkeuring geven, wordt de belastingverhoging in het Staatsblad gezet. De maatregel gaat dan in. Dat staat ook in het Belastingplan 2016.

Kan ik belasting terugkrijgen?

Particulieren krijgen nooit een vrijstellng of teruggaaf voor energiebelasting. Ook niet als iemand meer moet stoken door ouderdom, handicap of ziekte. De wet sluit uit dat consumenten belasting terug kunnen krijgen. Wie moeite heeft de kosten te betalen, kan soms beroep doen op bijzondere bijstand. De gemeente heeft daar meer informatie over.

De enige uitzondering: gedeelte aansluiting

De enige uitzondering op de regel is een gedeelde elektriciteitsaansluiting. Wie een aansluiting deelt, heeft misschien recht op teruggaaf van energiebelasting. Dat komt bijvoorbeeld voor bij huizen die zijn gesplitst in 2 of meer aparte woningen. In principe geldt dit namelijk als verschillende woningen, waarbij ieder zijn eigen belasting betaalt.

Bedrijven

Voor bedrijven zit dit anders. Soms kan een bedrijf energiebelasting terugkrijgen omdat deze aardgas en elektriciteit gebruikt om zélf elektriciteit op te wekken.

Wat is dan belastingvermindering?

Sommige mensen halen de belastingvermindering en teruggaaf wel eens door elkaar. De belastingvermindering houdt in dat een consument of bedrijf minder belasting hoeft te betalen omdat een deel wordt gezien als basisbehoefte. In de Nederlandse wet staat dat we geen of een laagtarief rekenen voor basisbehoeven.

Over het deel dat een basisbehoefte is, betaalt de consument geen energiebelasting. Hoe hoog de belastingvermindering is, stelt de Rijksoverheid jaarlijks opnieuw vast.

Verrekening

Als de overheid de belastingvermindering heeft vastgesteld, verrekent de energiemaatschappij de belastingvermindering met de energierekening. Wie minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt tot het hele bedrag.

Die verrekening geldt ook bij groene stroom. Houd er rekening mee dat er bij een verhuizing naar evenredigheid wordt berekend. Dat merken consumenten die verhuizen binnen de verbruiksperiode van een jaar vooral.

Vrijstelling

Wie zelf energie opwekt met zonnepanelen op het huis, kan sinds 2015 vrijstelling van de energiebelasting krijgen. Die vrijstelling geldt alleen voor de elektriciteit die met de zonnepanelen is opgewekt. De voorwaarde is dat de huurder zelf de panelen heeft geplaatst of heeft laten plaatsen. Daarnaast moet de huurder zelf in het huis wonen.

Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning plaatsen en elektriciteit leveren, krijgen ook vrijstelling van de energiebelasting. Ook hier geldt dat het alleen gaat om vrijstelling voor de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt.

Laat een reactie achter